Klachtenprocedure

TTP verricht enkel incassodiensten voor bedrijven die zich houden aan geldende wet- en regelgeving en die op een professionele wijze zaken doen. Als tijdens de procedure duidelijk wordt dat de vordering niet rechtmatig is, dan zullen wij de incassodienstverlening direct beëindigen. Indien de debiteur aantoonbare aanwijzing heeft om te vermoeden dat er een frauduleuze rekening wordt gevorderd, dan dient deze dit direct aan ons te melden, zodat wij dit kunnen onderzoeken. TTP is nimmer aansprakelijk voor dergelijke praktijken en neemt daar direct afstand van.

Als er een geschil is tussen de opdrachtgever van TTP en de debiteur kan er geen klacht ingediend worden bij TTP.

Is er aanleiding om een klacht aan TTP te richten dan kan dit via het contactformulier onderaan de Homepagina gemeld worden. TTP zal klachten altijd toetsen en proberen indien mogelijk om een middelijke oplossing te vinden.