Tarieven

B2B Debiteurenbeheer

De kosten zijn afhankelijk van de *omzet per maand en het aantal facturen dat u verstuurd heeft. U betaalt bij TTP een zeer klein percentage van de omzet per maand voor het volledige debiteurenbeheer. Komt u boven de 100 facturen per maand uit, dan komt daar een klein bedrag per extra factuur bij. De kosten zijn gestaffeld: Als u minder omzet heeft, betaalt u ook minder en bij meer omzet wordt het percentage wat u betaalt lager.

Het is tevens mogelijk om het volledige debiteurenbeheer per uur af te nemen met een minimum van 4 uur per maand.

Als u de tarievenlijst op wilt vragen, dan kunt u dat doen middels het contactformulier onderaan de Homepagina.

*Alle tarieven zijn exclusief BTW. Op alle opdrachten/overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Er kunnen geen rechten aan dit online document worden ontleend, typ en drukfouten zijn voorbehouden.

*Omzet per maand: Hiermee wordt bedoelt het totaal van de (ingediende) facturen excl. btw in die maand. Er mogen echter geen Bonus/marketing/prijscredit’s of andere creditnota’s hiermee worden verrekend. Daar tegenover staat dat er ook maar eenmalig het percentage over deze factuur wordt berekend. De volgende maand wordt deze factuur niet meer meegenomen in het percentage v/d omzet en telt enkel nog mee met het ‘aantal facturen in één maand’.