Tarievenlijst B2B Debiteurenbeheer

De kosten zijn afhankelijk van de *omzet per maand en het aantal facturen dat u verstuurd heeft. U betaalt bij TTP een zeer klein percentage van de *omzet per maand voor het volledige debiteurenbeheer. Komt u boven de 100 facturen per maand uit, dan komt daar € 0,95 per extra factuur bij. De kosten zijn gestaffeld: Als u minder omzet heeft, betaalt u ook minder en bij meer omzet wordt het percentage wat u betaalt lager.

Omzet per maand tot 100 facturen:

minder dan € 100.000,- 0,65% (met een minimum van 249 euro per maand)

vanaf € 100.000,- 0,55%

vanaf € 200.000,- 0,45%

vanaf € 300.000,- 0,35%

vanaf € 400.000,- of hoger 0,25%

Bijvoorbeeld: U heeft in januari een omzet van € 90.000,- verdeeld over 112 facturen:

Dan betaald u 0,65% over € 90.000,- = € 585,00

plus 12 x € 0,95= € 11,40 +

De Fee factuur voor januari bedraagt: € 596,40

Het is tevens mogelijk om het volledige debiteuren beheer per uur af te nemen met een minimum van 4 uur per maand. (uurtarief € 65,-)

Wilt u het volledige debiteurenbeheer voor één of enkel facturen indienen, dan is dat ook een optie voor 0,65% van de *hoofdsom (met een minimum van € 30,- per factuur)

Als u de tarievenlijst voor Incasso op wilt vragen, dan kunt u dat doen middels het contactformulier onderaan de Homepagina.

Let op : Op alle opdrachten/overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. (alle tarieven zijn exclusief BTW) Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend, typ en drukfouten zijn voorbehouden.

*Omzet per maand: Hiermee wordt bedoelt het totaal van de (ingediende) facturen excl. btw in die maand. Er mogen echter geen Bonus/marketing/prijscredit’s of andere creditnota’s hiermee worden verrekend.

*Hoofdsom: Het totaal van de factuur inclusief btw.

Alle bedragen zijn excl. BTW